Trang thông tin trả mã Nuôi Em

Trả mã Nuôi Em gồm 2 phần: Ảnh + Đường Link
và Thông tin chi tiết gửi qua inbox trực tiếp

Dưới đây, là phần đường link ảnh tương ứng từng mã NE

Nếu anh chị nào thấy ảnh nào chưa có link đi kèm có thể giúp team hoàn thiện nốt, đây là phần các anh chị em Nuôi Em chung tay làm ạ!

Ai cũng có thể edit được!

Ấn vào link sau để bắt đầu đóng góp công sức cùng chúng tôi:

ẤN ĐÂY GÓP SỨC ĐIỀN LINK VÀO Ô NE TRỐNG

NẾU CÓ BẤT KÌ AI HỎI, ĐÃ TỚI ... NE CHƯA, THÌ CẢ NHÀ GỬI ĐƯỜNG LINK NÀY CHO HỌ GIÚP DỰ ÁN NHA! http://trama.nuoiem.com

Link 3 album gốc để lấy link điền

TIẾN ĐỘ TRẢ THÔNG TIN 

BAO GỒM ẢNH + LINK ẢNH
VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT QUA INBOX

LÀM ẢNH: đã update lên album đến NE3320

Dự kiến trả ảnh: 1 tuần trả 500 ảnh
Tuần 3 tháng 12: NE3300- NE3800
Tuần 4 tháng 12: NE3801- NE4300
Tuần 1 tháng 1: NE4301- NE4800
Tuần 2 tháng 1: NE4801- NE5000


TRẢ THÔNG TIN:
1. Các mã đã trả:
NE1-NE1499
NE1562 - NE1567
NE1650 - NE1999
NE2052 - NE2408


2. Dự kiến trả thông tin: 1 tuần trả 500 mã
Tuần 3 tháng 12: NE2000 - NE2051, 
NE1500-NE1649, NE2409-NE2700
Tuần 4 tháng 12: NE2701 - NE3200
Tuần 1 tháng 1: NE3201 - NE3700
Tuần 2 tháng 1: NE3701 - NE4200
Tuần 3 tháng 1: NE4201 - NE4700
Tuần 4 tháng 1: NE4701 - NE5000

TƯƠNG ỨNG ĐƯỜNG LINK TRONG ALBUM TỔNG

THÔNG TIN ẢNH BÉ
HÃY CHẮC CHẮN ANH CHỊ ĐÃ CÓ DANH SÁCH ĐÃ GỬI PHÍA TRÊN

Do anh chị chưa check inbox chờ nên team bị khoá và giới hạn số lượng trả mã mỗi ngày xuống chỉ dưới 30 mỗi nick.
Do đó cả nhà kiểm tra inbox chờ trước khi hỏi team nhé!

BIỂU MẪU GỬI YÊU CẦU GỬI THÔNG TIN KHI CHƯA TÌM ĐƯỢC

Gửi
Có 03 Album đã có ảnh hơn 2700 bé đã được nhận nuôi.
Con số tiếp tục ngày đêm được tăng và đăng tải

DANH SÁCH CÁC BÉ ĐÃ ĐƯỢC NHẬN NUÔI

MỖI EM CHỈ 01 MÃ

Mỗi em một mã và 01 ảnh duy nhất, không trùng trong hàng NGHÌN em nhỏ.

MỖI EM CHỈ 01 NGƯỜI NUÔI

Để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho các bé, mỗi bé chỉ có 01 người nhận nuôi duy nhất.

KHUYẾN KHÍCH NUÔI BÉ NHIỀU HƠN 1 nĂM

Mỗi bé đều đặn đi học, vì thế chúng tôi khuyến khích bạn tham gia nuôi bé nhiều hơn 1 năm.

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ NUÔI NHIỀU BÉ

Chúng tôi không giới hạn số lượng bé trên mỗi người nuôi.

XEM ALBUM

1600+ bé huyện Mường Nhé
Tỉnh Điện Biên

XEM ALBUM

1800+ bé huyện Nậm Pồ
Tỉnh Điện Biên

XEM ALBUM

644+ bé huyện Điện Biên Đông
Tỉnh Điện Biên